Informacja dla członków Stowarzyszenia Rannych chętnych do udziału w Zawodach Strzeleckich Rannych i Poszkodowanych Weteranów oraz Centralnych Obchodach Dnia Weterana 2015 w Bydgoszczy.

W dniu 28 maja 2015r. odbędą się zawody strzeleckie żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju pod patronatem honorowym Szefa BBN. Tegoroczne zawody postanowiliśmy poświęcić pamięci mjr lek. Jacka KOSTECKIEGO poległego w czasie służby składzie III zm. PKW w Iraku.

W dniu 29 maja odbędą się Centralne Obchody Dnia Weterana w Bydgoszczy. Chętnych do udziału w w/w przedsięwzięciach prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie wraz z podaniem następujących danych:

- stopień, imię i nazwisko, adres i nr tel.;

- miejsce pełnienia służby/pracy, nazwa i nr jednostki wojskowej, nr fax do JW., dywizja;

- przewidywany termin pobytu, procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Informacje te niezbędne są do właściwej organizacji Waszego pobytu oraz wystąpienia do DG RSZ o skierowanie naszych członków w podróż służbową. Planowany przyjazd na w/w przedsięwzięcia w dniu 27 maja w godz. popołudniowych, wyjazd 30 maja w godz. porannych. W związku z koniecznością rezerwacji odpowiedniej ilości noclegów dla naszych członków, prosimy o precyzyjne podanie terminu przybycia i wyjazdu. Z doświadczenia wiemy, że nie każdemu odpowiada pobyt od pierwszych do ostatnich godzin. Aby uniknąć zbędnego obciążania Stowarzyszenia za niewykorzystane pokoje hotelowe, musicie dokładnie określić czas Waszego pobytu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia, nr tel.: 791 987 668 – Janusz Raczy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

<< Lista aktualności