Program adresowany jest do członków naszego stowarzyszenia posiadających dzieci własne i/lub przysposobione w wieku 8 – 16 lat (urodzone pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2007 r.)

weterani-legia

Informujemy, że wysłanie wniosku nie jest tożsame z zakwalifikowaniem dziecka do programu. Prosimy nie czynić żadnych kroków związanych z rezerwacją miejsc w biurach firmy Almatur do momentu otrzymania od nas potwierdzenia o zakwalifikowaniu.
Autorzy pozytywnie rozpatrzonych wniosków dalsze instrukcje postępowania otrzymają drogą mailową lub telefonicznie w możliwie najszybszym terminie jednak nie wcześniej niż 25 czerwca.

<< Wniosek w formacie .doc >>

<< Wniosek w formacie .pdf >>

<< Lista aktualności