rybnik

W środę, 12 sierpnia na rynku w Rybniku odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. O godzinie 13.00 na płycie rynku rozpoczął się uroczysty apel z udziałem prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień, kombatantów, weteranów i żołnierzy, a także zaproszonych gości, wśród których byli m.in. parlamentarzyści i radni. W programie obchodów dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegrania hymnu państwowego, a także tradycyjnych okolicznościowych przemówień, wręczenia odznaczeń i złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych reprezentował Wiceprezes Zarządu Marek Rzodkiewicz wraz z grupą weteranów przebywających na turnusie readaptacyjno-kondycyjnym w Zebrzydowicach oraz weteranów, mieszkańców Górnego Śląska. Obchodom towarzyszyła okolicznościowa wystawa zatytułowana „Sylwetki Weteranów”. Tekst wygłoszonego przemówienia zamieszczono poniżej:

Kiedy wiele lat temu został ranny pierwszy polski żołnierz w Afganistanie, nikt wówczas nie spodziewał się, że podobnych osób w 2015 r. będą nie tyle dziesiątki, co setki. Od czasu wstąpienia Polski do NATO Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej realizują misje wojskowe poza granicami kraju m.in. w Iraku na Bałkanach oraz w Afganistanie.

Udział w misjach wzięło ponad 28 tys. żołnierzy. Z tej liczby poległo ponad 70, a rany odniosło ponad 500. Służba na misjach zagranicznych wymaga wyrzeczeń, m.in. rozłąki z rodzinami i bliskimi, odwagi w obliczu ciągłego zagrożenia oraz często poświęcenia życia lub zdrowia. Długotrwały okres przebywania w warunkach wojennych pozostawił w wielu z nas nie tylko rany fizyczne, ale także ślady w psychice. Odniesione rany i inwalidztwo uniemożliwiają powrót do służby oraz pojęcie aktywności zawodowej obciążając rodzinę konieczną opieką i skazując młodych ludzi na margines społeczny oraz życie w niedostatku. Weterani poszkodowani wymagają wsparcia, szacunku, rehabilitacji i readaptacji w celu powrotu do społeczeństwa. Jako stowarzyszenie staramy się wspierać rannych i poszkodowanych w powrocie do normalności. Taki powrót to nie tylko polepszenie sprawności fizycznej, lecz także pomoc rodzinie.

Wojsko Polskie realizuje zadania obrony granic Rzeczypospolitej, jednakże w dzisiejszej rzeczywistości granic nie wytycza się już wyłącznie słupami granicznymi. Zagrożenia wynikające z globalizacji powodują konieczność ich likwidacji również w odległych zakątkach globu w celu utrzymania ich w oddaleniu. W przeciwnym razie pojawią się one w Polsce, w naszych miastach, na naszych ulicach i w naszych domach. Weterani dumnie akcentują wykonanie tego zadania.

Wojsko Polskie za trzy dni obchodzi swoje święto, korzystając z okazji, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom w stanie spoczynku, rezerwy i służby czynnej oraz ich rodzinom a szczególnie rodzinom naszych poległych kolegów.

Tekst: Marek Rzodkiewicz, Witold Kortyka

Zdjęcie: http://www.rybnik.eu

<< Lista aktualności