Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej - Tomaszem Siemoniakiem

W dniu  2 września 2011 roku, delegacja Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych Poza Granicami Kraju spotkała się z Ministrem Obrony Narodowej oraz przedstawicielami komórek MON i wojska. W trakcie spotkania nowemu Ministrowi Obrony Narodowej zostały przedstawione główne cele i zadania statutowe Stowarzyszenia - a następnie najważniejsze problemy i sprawy dotyczące środowiska weteranów, weteranów poszkodowanych, ale również żołnierzy służących w kraju i za granicą. Jako pierwszą sprawę poruszono temat ewentualnego stworzenia kilku stanowisk cywilnych, w strukturach wojska - pełnomocników dowódców ds. rannych i poszkodowanych. Następnie przedstawiono sprawy wydawania legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami kraju, sprawę corocznych egzaminów ze sprawności fizycznej żołnierzy służących na stanowiskach Z/O oraz problem ich awansowania, zwłaszcza do następnego korpusu osobowego. Tematem rozmów był także temat  awansowania żołnierzy w stanie spoczynku na kolejne wyższe stopnie wojskowe - na wniosek organizacji pozarządowych oraz kilka innych dotyczących między innymi uhonorowania.  Przed spotkaniem, przedstawicielom MON i wojska, przedstawiono także kilka indywidualnych spraw żołnierzy rannych.

Nowy Minister Obrony Narodowej oraz osoby towarzyszące  - wykazały wielkie zrozumienie do spraw poruszanych przez nasze środowisko. Wiele z nich zostało wyjaśnionych - a kilka innych będzie rozpatrywanych w nowelizowanych aktach prawnych.

<< Lista aktualności