Tegoroczne XXIII targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyły się ze światowym rozmachem. W Kielcach pojawiło się 553 firm z 30 krajów, a wystawę obejrzało ponad 20 tyś. zwiedzających.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że już od trzech lat podczas MSPO Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, które ma swoje stoisko na targach, przyznaje statuetki „Dumny Weteran” oraz wyróżnienia, które otrzymują ci, którzy angażują się w pomoc na rzecz środowiska weteranów. W tym roku podczas specjalnie przygotowanej uroczystości statuetkę „Dumny Weteran” przedstawiającą rannego żołnierza dumnego ze swej służby Ojczyźnie przekazano w ręce prezesa Targów Kielce S.A. – pana Andrzeja Mochonia za wieloletnie wsparcie udzielane Stowarzyszeniu. Tegoroczne wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych w działaniu na rzecz weteranów przyznano Wiceminister Obrony Narodowej Beacie Oczkowicz, dyrektor targów MSPO Agnieszce Białek oraz płk. Rajmundowi Kotlewskiemu, członkowi honorowemu Rady Programowej MSPO.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju realizuje każdego roku wiele programów pomocowych. Są to turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapeutyczne, a także działania służące przekwalifikowaniu zawodowemu żołnierzy.

W sytuacjach najtrudniejszych Stowarzyszenie wspiera również rodziny poszkodowanych. Co roku na kieleckich targach można również zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”. Zrzesza ono rodziców, wdowy, dzieci oraz rodzeństwo poległych żołnierzy. Jego działalność polega na konsolidacji środowisk rodzin oraz wszechstronnym ich wsparciu.

Członkowie Stowarzyszenia popularyzują również w społeczeństwie ideę misji wojskowych i walki z terroryzmem, dbając przy tym o dobre imię żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Tekst: http://beataoczkowicz.pl/2015/09/08/dumny-weteran-na-mspo-2015/

Zdjęcia: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRannych?fref=photo

<< Lista aktualności