maleW dniach 22 - 29 listopada 2015 roku, na bazie Ośrodka Rehabilitacyjnego „Relaks" w Międzywodziu, odbędzie się jesienna edycja warsztatów psychologiczno-terapeutycznych pod nazwą „RAZEM ŁATWIEJ”.

Idea warsztatów skierowana jest do weteranów z podejrzeniem PTSD, w tym do:
- par/małżeństw, w których współmałżonek brał udział w wojskowych misjach zagranicznych, w związku z czym obecne relacje między partnerami uległy zaburzeniu;
- indywidualnych weteranów, uczestników wojskowych misji zagranicznych, potrzebujących rozmowy i wsparcia nie tylko od psychologów, ale także od grupy osób z podobnymi doświadczeniami.
W ramach warsztatów przewidziano podział uczestników na trzy grupy terapeutyczne: G-1, G-2 – weterani z żonami/partnerkami; G-3 - weterani indywidualnie (single).

Informacja dla żołnierzy w służbie i pracowników cywilnych WP:
W związku z możliwością wystąpienia o skierowanie służbowe prosimy, aby zgłoszenia zawierały następujące informacje: stopień, imię i nazwisko, obecne miejsce pełnienia służby, nr fax do J.W., nr telefonu prywatnego, imię i nazwisko żony/partnerki.
Zgłoszenia (z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości) prosimy nadsyłać na adres: janusz.raczy@wp.pl W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 791 987 668.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Stowarzyszenia, a informacja o zakwalifikowaniu zostanie zainteresowanym przekazana telefonicznie.

Warsztaty organizowane są przez nasze Stowarzyszenie dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków Stowarzyszenia pozyskanych z 1% podatku.

<< Lista aktualności