W godzinach wieczornych 24.09.2015 r. rozpoczęło się spotkanie Weteranów Poszkodowanych 16DZ. Tego dnia przybyli oni do kompleksu „Piękna Góra” w Gołdapi, gdzie zostali zakwaterowani. Zgodnie z planem wizyty 25 września z weteranami spotkał się dowódca 15 pplot płk dypl. Witold Kałamarz. W trakcie krótkiej prelekcji przy kawie i słodkim poczęstunku przywitał ich i przedstawił specyfikę służby w pułku oraz zadania przed nim stojące. Następnie weterani w Sali Tradycji pułku zostali zapoznani z historią i tradycjami jednostki. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach wręczyli dowódcy pamiątkowy ryngraf. Weterani dokonali wpisu w księdze pamiątkowej. Na zakończenie wizyty w Sali Tradycji zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Kolejnym punktem wizyty był pokaz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pułku, który cieszył się dużym zainteresowaniem weteranów. Po wizycie w jednostce udali się na zwiedzanie Uzdrowiska Gołdap m.in. tężni, groty solnej. Po południu uczestniczyli w bezkrwawym safari i koncercie charytatywnym w gołdapskim Domu Kultury na rzecz Jakuba Wójtowicza syna żołnierza 15pplot. Uczestnictwo w koncercie spotkało się z wielkim odzewem społeczeństwa, gdyż żołnierze weterani przybyli na koncert w mundurach i byli bardzo aktywni i widoczni. Artyści w swoich występach nawiązywali do obecności żołnierzy – weteranów na koncercie. Po koncercie otrzymali oni specjalne podziękowania od organizatorów koncertu jak też od samego Kubusia i jego rodziców za wsparcie inicjatywy i celu koncertu.

Następnego dnia weterani spotkali się z burmistrzem Gołdapi p. Tomaszem Luto w siedzibie Urzędu Miasta, gdzie mogli wymienić się uwagami dotyczącymi problemów nurtujących środowisko weteranów oraz działalnością Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach. Burmistrz zaprezentował w skrócie walory turystyczne miasta i z zaciekawieniem wysłuchał żołnierzy, którzy opowiadali o swoich przeżyciach i obecnej służbie. Po spotkaniu organizatorzy wizyty zaprosili żołnierzy na wycieczkę po Puszczy Rominckiej i Wigierskim Parku Krajobrazowym. Obejrzeli oni mosty w Stańczykach, trójstyk granic trzech państw. Następnym punktem wycieczki był przejazd najpiękniejszymi zakątkami Suwalszczyzny i dojazd do jeziora Wigry. Po jeziorze odbył się rejs „papieskim” statkiem „Tryton”. Końcowym elementem wycieczki było zwiedzanie pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Powrót do Gołdapi nastąpił obrzeżami Puszczy Augustowskiej i przejazd przez piękne miasta Augustów i Olecko.

Dzień pełen wrażeń zakończyła uroczysta kolacja w obecności Starosty Gołdapskiego, Burmistrza Gołdapi i Dowódcy Pułku. Weteranów odwiedził także kapelan garnizonu ks. Tomasz Koczy, który z większością żołnierzy uczestniczył w misji w Afganistanie. W niedzielę 27 września wszyscy uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w intencji żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej poległych w czasie misji i wykonywania zadań służbowych. Po mszy udali się na cmentarz komunalny w Gołdapi, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy 15 Pułku Przeciwlotniczego. W tym dniu przypadała także 5. rocznica śmierci chor. Kazimierza Kasprzaka poległego w Afganistanie. Po tych uroczystościach uczestnicy cyklicznego spotkania pełni wrażeń i niezapomnianych chwil udali się do macierzystych garnizonów.

Tekst: mjr Grzegorz ŁAPIŃSKI
Zdjęcia: p. Katarzyna KRACZAJ, szer. Kamil MAZURKIEWICZ

 

<< Lista aktualności