Ponownie prosi się Szanownych Członków, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia do udziału w Krajowym Zjeździe, o dokonanie powyższego oraz o aktualizację danych osobowych na adres: zarzad@stowarzyszenierannych.pl

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest podstawowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia, umożliwia zapoznanie się z dokonaniami, kierunkami działalności na przyszłość oraz integrację i wymianę doświadczeń a także wybór władz Stowarzyszenia.

Zakwaterowanie zostanie zorganizowane w START hotel ARAMIS ul.Mangalia 3B 02-758 Warszawa www.hotelaramis.pl

W związku z koniecznością rezerwacji miejsc hotelowych ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń ustala się na 06.11.2015 r. Po tym terminie do dn. 08.11.2015 r. zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa.

Z wyrazami szacunku


Witold Kortyka
Sekretarz Zarządu

<< Lista aktualności