W spotkaniu udział wzięli m.in. prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i przyszłość” – Monika Nosek, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju – Tomasz Kloc, a także weterani z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 1. Brygady Pancernej w Warszawie oraz 2. Pułku Saperów w Kazuniu.

W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON. Wizytę ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka rozpoczęło uroczyste spotkanie z weteranami i rodzinami poległych żołnierzy w Sali Tradycji Centrum Weterana. Ostatnim etapem wizyty wicepremiera, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka w Centrum Weterana było spotkanie w sali konferencyjnej, podczas którego weterani i rodziny poległych żołnierzy, mogli bez udziału mediów porozmawiać z ministrem.

<< Lista aktualności