W weekend 22-23 października w Toruniu odbyło się szkolenie nauczycieli, uczniów i uczennic w ramach projektu „Out of the box”. Uczestnicy zastanawiali się: w jaki sposób język i obrazy kształtują nasze postrzeganie świata, jak wygląda konflikt zbrojny z perspektywy człowieka, jak działać na rzecz pokoju oraz w jaki sposób można zorganizować na ten temat debatę i akcję w szkole?

W przedsięwzięciu wziął udział członek naszego stowarzyszenia sierż. Arkadiusz Żurkowski, uczestnik poszkodowany w trakcie działań zagranicznych w Afganistanie, który przedstawił obraz konfliktu zbrojnego widziany oczami polskiego żołnierza.

Jako żołnierze służący w misjach zagranicznych wielokrotnie współpracowaliśmy z wolontariuszami Polskiej Akcji Humanitarnej niosącej pomoc ludności cywilnej w rejonach konfliktów zbrojnych. Doceniamy rolę tej organizacji w kształtowaniu humanitarnych postaw społecznych.

Projekt szkoleniowy współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.

<< Lista aktualności