Dnia 12.10.2016 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, z okazji uroczystego otwarcia wystawy pt. „America In Space”, odbyło się spotkanie ambasadora Stanów Zjednoczonych Paula W. Jones’a z uczestnikami programów wymiany do USA. Na spotkaniu obecni byli Tomasz Kloc i mjr Angelika Szymańska, którzy w grudniu 2014 roku brali udział w programie, mającym na celu zdobycie wiedzy na temat systemu opieki nad weteranami armii amerykańskiej.

W trakcie spotkania przedstawiliśmy nasze działania na rzecz weteranów poszkodowanych. Ambasador USA zadeklarował chęć współpracy i zacieśnienia relacji w tym obszarze, a także wspólnej wymiany doświadczeń, co motywował coraz większą obecnością żołnierzy amerykańskich na terenie naszego kraju.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było rozwinięciem bardzo dobrej współpracy Stowarzyszenia z Ambasadą USA.

<< Lista aktualności