Gościem honorowym forum był Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, który wyraził uznanie dla wkładu organizacji pozarządowych w kontaktach wojska ze społeczeństwem. Minister wręczył podziękowania podmiotom, których działalność na rzecz upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz budowania społecznego zaplecza Sił Zbrojnych w latach 2010 i 2011 została dostrzeżona i wysoko oceniona zarówno przez jednostki wojskowe, jak i organizacje pozarządowe. Minister Obrony Narodowej wysłuchał przedstawicieli organizacji, którzy omówili swoją działalność, a także wskazali na problemy, które utrudniają realizację niektórych ich zamierzeń. Podziękowania z rąk Ministra odebrali przedstawiciele nw. organizacji pozarządowych i jednostek wojskowych:

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT

Liga Obrony Kraju

Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Pokojowych Poza Granicami Kraju

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”

Związek Harcerstwa Polskiego

Dowództwo Garnizonu Warszawa

6. Brygada Powietrznodesantowa

12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego

18. Batalion Powietrznodesantowy

25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego

10. Opolska Brygada Logistyczna

1. Brygada Pancerna  im. Tadeusza Kościuszki

2. Korpus  Zmechanizowany im. gen. broni W. Andersa.

{becssg}zdjecia_do_artykulow/forum_org_poza/zdjecia/{/becssg}

<< Lista aktualności