W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education informujemy o możliwości udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/2018. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych liceum, którzy są zainteresowani możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 roku. Program wymiany szkół średnich jest w pełni finansowany przez Departament Stanu USA. Jego uczestnicy mają szansę wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie czeka ich pełen rok nauki. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych, a mieszkańcami krajów biorących udział w programie.

W ramach wymiany pokrywane są następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA;
  • Miesięczne stypendium na własne wydatki;
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku;
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
  • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce;
  • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

  • Ma polskie obywatelstwo;
  • Urodził się między 01.01.2000 r., a 31.12.2001 r.;
  • Zna język angielski w stopniu komunikatywnym;
  • Spełnia wymogi do uzyskania wizy USA i nie spędził w USA więcej, niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat.

Broszura informacyjna

Ulotka informacyjna

Więcej o Programie FLEX

Aplikuj online do 18 października

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online:

http://ais.americancouncils.org/flex

 

<< Lista aktualności