Podczas 24. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, statuetka Dumnego Weterana została przyznana firmie Lockheed Martin.

To już czwarty raz, gdy weterani ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju obdarowują kolejnego partnera tym niezwykłym odznaczeniem. Statuetka przyznawana jest co roku firmie lub instytucji wykazującej szczególne zaangażowanie w pomoc rannym weteranom. Przedstawia ono rannego żołnierza, który mimo odniesionych ran jest dumny ze swej służby dla Ojczyzny. W tym roku prestiżowa nagroda została przyznana amerykańskiemu koncernowi zbrojeniowemu Lockheed Martin, który w ostatnim czasie bardzo pomógł weteranom rannym i poszkodowanym. Statuetka została wręczona dyrektorowi Lockheed Martin w Polsce, Robertowi Orzyłowskiemu, przez Bartosza Kownackiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Tomasza Kloca – Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Władze Państwowe z wielkim szacunkiem podeszły do uhonorowania firmy Lockheed Martin. „Jestem niezmiernie dumny, że mogę tutaj być i kontynuować tradycję wręczania statuetki Dumny Weteran. Chciałbym pogratulować przede wszystkim Stowarzyszeniu, bo ono wykonuje ogromną pracę. Mogę zapewnić o życzliwości i powadze z jaką podchodzi do spraw weteranów Minister Obrony Narodowej” − powiedział sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki. Wiceminister dodał: „Żołnierze, którzy służyli poza granicami kraju, to ludzie którzy najwięcej ofiarowali naszej Ojczyźnie i za to należy im się ogromne podziękowanie, ale podziękować trzeba także tym firmom, które pomagają stowarzyszeniu. W tym roku dziękujemy firmie Lockheed Martin, ale mam nadzieję, że w następnych latach będą inni darczyńcy tak znaczni i będzie trudno wybrać firmę, która taką statuetkę powinna otrzymać. Bardzo się cieszę, że koncerny zagraniczne są darczyńcami. Mam nadzieję, że firmy polskiego przemysłu zbrojeniowego w większym stopniu będą pamiętały o Stowarzyszeniu.

Głos zabrał także dyrektor firmy Lockheed Martin w Polsce Robert Orzyłowski. „W imieniu firmy Lockheed Martin, którą mam zaszczyt reprezentować w Polsce chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Współpraca ze stowarzyszeniem sama w sobie jest już zaszczytem. Nagroda jest bonusem, za który bardzo dziękujemy. Ta wspaniała statuetka znajdzie w naszym biurze bardzo znaczące miejsce, tak aby każdy gość odwiedzający nasze biuro zatrzymał się, popatrzył na nią i porozmawiał z nami o tym co ona reprezentuje i symbolizuje i jaka historia się za nią kryje.

W trakcie uroczystości przyznania Dumnego Weterana prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc wręczył medale pamiątkowe Stowarzyszenia Katarzynie Prostak, dyrektor z Targów Kielce oraz Robertowi Orzyłowskiemu dyrektorowi Lockheed Martin Polska, którzy osobiście zaangażowani są w pomoc poszkodowanym weteranom. „Dzięki firmie Lockheed Martin, która rozumie i wspiera rehabilitację rodzinną weteranów, polegającą na wspólnych rodzinnych turnusach rehabilitacyjnych, możemy planować kolejne takie wyjazdy” − powiedział Tomasz Kloc. „Podsumowując ubiegły rok wykonaliśmy jako Stowarzyszenie kolejną edycję programu Rower dla Weterana, ponad trzydziestka dzieci naszych weteranów wyjechała na kolonie. Realizowaliśmy także wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne, a na co dzień staramy się indywidualnie pomagać weteranom w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez system zapomóg, czy dofinansowanie przekwalifikowania zawodowego. Dzięki naszym partnerom udało nam się też zorganizować spływ kajakowy dla naszych weteranów poszkodowanych.” − dodał Prezes Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia wraz z Prezesem Tomaszem Klocem podczas wszystkich dni targowych prowadzą dziesiątki rozmów z przedstawicielami firm, biorącymi udział w targach, ubiegając się o dalsze wsparcie. W trakcie rozmów przedstawiamy swoje dotychczasowe dokonania i projekty oraz propozycje tego, co chcieliby zrobić w kolejnych latach, podpisują porozumienia bez których nie byliby w stanie dokonać tyle, ile w dotychczasowym okresie swojej działalności.

Tekst i zdjęcia: Zespół Prasowy Wystawy Sił Zbrojnych

<< Lista aktualności