W dniach 14 - 24 sierpnia 2016 roku w miejscowości Błaskowizna nad Jeziorem Hańcza zrealizujemy szkolenie płetwonurkowe w systemie CMAS na poziomie podstawowym P1.
Program adresowany jest do weteranów poszkodowanych i weteranów.

W ramach dziesięciodniowego kursu zrealizowane zostanie szkolenie teoretyczne i praktyczne, które zakończy się egzaminem oraz uzyskaniem stosownego certyfikatu CMAS.
Zapewniamy profesjonalną opiekę instruktorską, zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt niezbędny do zrealizowania kursu.

Udział w kursie jest bezpłatny. Jedyny koszt jaki ponosi uczestnik to około 150 - 200 zł za wydanie certyfikatu CMAS.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 24.07.2016 roku. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie do dnia 31.07.2016 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać dwa prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty:

  1. Karta zgłoszeniowa;
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia.

Oba powyższe dokumenty prosimy zeskanować i wysłać na adres: janusz.raczy@wp.pl

Po zakwalifikowaniu się na kurs oryginały należy wręczyć na miejscu instruktorowi.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia m.in. wg kryteriów:

  1. Weteran poszkodowany – członek Stowarzyszenia Rannych;
  2. Weteran poszkodowany;
  3. Weteran - członek Stowarzyszenia Rannych;
  4. Weteran.
<< Lista aktualności