„Irak/Afganistan: życie między domem a misja wojskową”

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza wszystkich weteranów w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku służących w polskich misjach wojskowych w Iraku i Afganistanie, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, stopień wojskowy, poglądy polityczne, straty i korzyści, a także zdolności pisarskie, do udziału w konkursie na pisemne wspomnienia o życiu przed wyjazdem na misję, na misji i po powrocie do domu.

Celem konkursu jest dotarcie do Państwa osobistych doświadczeń, bez których nauka nie może się rozwijać.

Prosimy pisać o wszystkim, co jest ważne przed wyjazdem na misję, na misji i co jest ważne po powrocie do domu. Zależy nam zwłaszcza na Państwa osobistym stosunku do opisywanych faktów oraz przemyśleniach, lękach i oczekiwaniach.

Prosimy o napisanie co najmniej kilkunastu stron maszynopisu lub komputeropisu. Pożądane są również wypowiedzi obszerniejsze.

Prace proszę oznaczyć pseudonimem, a w zaklejonej kopercie proszę przesłać płytę CD z pracą oraz swoimi danymi osobowymi: imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem, stopniem wojskowym – zbierane informacji pozwolą zachować bezstronność w ocenie Państwa wypowiedzi.

Autorzy najlepszych prac zostaną przyznane nagrody:

  1. I – 2000 zł;
  2. II – 1500 zł;
  3. III – 1000 zł.

Autorom najciekawszych prac zostaną złożone oferty druku.

Komisja będzie obradować w składzie:

  • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz,
  • dr hab. Jerzy Żurko,
  • dr Wojciech Doliński.

Instytut zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozdysponowania nagród.

 

WYDRUKOWANE PRACE PROSIMY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
z dopiskiem: „KONKURS NA WSPOMNIENIA”
Prace prosimy nadsyłać do: 1 października 2016 roku
DODATKOWE INFORMACJE: tel. 607 578 819; e-mail: olga.nowaczyk@uwr.edu.pl

<< Lista aktualności