W dniach 16 - 17 marca 2016 roku gościliśmy w murach Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego AON i Jednostkę Strzelecką 1313 AON. Wśród zaproszonych byli m. in. wiceprezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Bolesław Siemiątkowski, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Włodzimierz Cieszkowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Waldemar Wojtan, przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa Andrzej Korus i Mariusz Sybilski, przedstawiciel Fundacji „SPRZYMIERZENI z GROM” Marcin Sikora oraz prezes naszego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Tomasz Kloc.

Tematem przewodnim była opieka nad kombatantami i weteranami sprawowana zarówno przez instytucje państwowe, jak i przez fundacje i stowarzyszenia. Przykładowo, przedstawiciel Centrum Weterana mówił o historii polskiego czynu zbrojnego po II wojnie światowej i popularyzacji wiedzy o weteranach, pan Waldemar Wojtan o działaniach żołnierzy na misjach pokojowych ONZ i ich samoorganizowaniu się w kraju, pan Marcin Sikora – o rodzajach wsparcia udzielanego funkcjonariuszom mundurowym i ich rodzinom. Pozostali uczestnicy konferencji, studenci i doktoranci, prezentowali swoje badania z zakresu historii, prawa lub nauk społecznych, dotyczące opieki nad kombatantami i weteranami.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych reprezentował prezes organizacji p. Tomasz Kloc. Opowiedział słuchaczom o misjach prowadzonych przez Polaków w Iraku i Afganistanie, genezie powstania Stowarzyszenia, dążeniach weteranów do zapewnienia im wieloaspektowej i długofalowej pomocy oferowanej przez instytucje krajowe. Mówił o działaniach polskich żołnierzy na misjach, skutkach wojny i konsekwencjach, z jakimi część żołnierzy borykała się po powrocie do Polski. Podkreślał cel założenia Stowarzyszenia, jakim są: dbanie o interesy weteranów, udzielanie im informacyjnego, materialnego i psychologicznego wsparcia oraz integracja środowiska. Zaprezentowane przykłady wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie dały słuchaczom szeroki pogląd na działalność organizacji.

Konferencja w ciekawy sposób połączyła naukowy dyskurs z subiektywnymi doświadczeniami polskich weteranów i kombatantów. Jej interdyscyplinarny charakter pozwolił na przyjrzenie się tej kwestii z różnych perspektyw i otworzył pole do dyskusji. Wszelkie inicjatywy podejmujące temat środowisk weteranów wydają się nam niezbędne w walce o dobre imię polskich żołnierzy i mają nasze poparcie.

<< Lista aktualności