Drodzy Weterani – Członkowie Stowarzyszenia!

Rozpoczęliśmy wspólnie 3 kadencję funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Dzięki Wam, pełnej gotowości i wstawiennictwu na Krajowym Zjeździe wybraliśmy nowy Zarząd, by Stowarzyszenie nadal rozwijało się dynamicznie i odpowiadało potrzebom swoich członków. Jednocześnie składamy w tym miejscu podziękowania Wszystkim Tym, którzy przez ostatnie lata włożyli wiele pracy w różne przedsięwzięcia służące rozwojowi Stowarzyszenia.

Wierzymy, że dzięki pracowitości i rzetelności wszystkich członków Zarządu oraz Stowarzyszenia rozwiniemy naszą działalność, realizując nowe przedsięwzięcia i kontynuując te, które zapisały się już na kartach historii naszej organizacji. Jestem dumny, że nie ma wśród nas przyzwolenia na zniesławienie czy brak szacunku dla kolegów, bo to Wy w demokratycznym głosowaniu daliście temu wyraz. Tylko zgodne i spójne działania dają szansę na wsparcie społeczeństwa weteranów oraz nasz pozytywny wizerunek. Zarówno doświadczenie wieloletnich członków Stowarzyszenia, jak i energia nowych osób w Zarządzie powinny sprzyjać prężnym działaniom służącym pomocy najbardziej potrzebującym, edukacji młodzieży oraz wspieraniu rodzin dotkniętych trudami misji.

Przedsięwzięcie nasze mogliśmy zrealizować dzięki Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, który był gospodarzem spotkania, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, który udostępnił nam klub i salę konferencyjną, Szefowi Sztabu Generalnego, który zabezpieczył nam transport, a także pracownikom Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którzy przygotowali dla nas paczki świąteczne oraz zespołowi „Czasza”, który uświetnił swoim występem nasz zjazd.

Dziękuję Wszystkim uczestnikom za godne zachowanie i skupienie się na kwestiach merytorycznych.

Prezes Zarządu Głównego

Tomasz Kloc

<< Lista aktualności