7 grudnia na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100 rocznicy urodzin Pana Alojzego FROS.

Pan Alojzy urodził się 5 grudnia 1916 r. w Rybniku. Będąc dowódcą plutonu 3 Pułku Strzelców Podhalańskich uczestniczył w zajęciu Zaolzia, brał udział w wojnie obronnej składzie 21. Dywizji Piechoty Górskiej Armii „Kraków” – od walk obronnych pod Bielskiem, aż do rozbicia tego oddziału pod Tomaszowem. W grudniu 1939 r. wstąpił do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej (Obwód Rybnik), gdzie brał udział w akcjach propagandowych i sabotażowych. W kwietniu 1943 r. w wyniku zdrady i dekonspiracji został aresztowany przez gestapo. Więziony w Cieszynie i Mysłowicach, a od sierpnia 1943 r. w KL Auschwitz. W październiku 1944 r. przeniesiony do KL Oranienburg, a później kolejno do Sachsenhausen i Buchenwaldu. Podczas ewakuacji obozu, tzw. „marszu śmierci” w kwietniu 1945 r. udało mu się uciec i dotrzeć do strefy zajętej przez aliantów. W październiku 1946 r. powrócił do Polski. W lipcu 2016 r. Pan Alojzy był jednym z 12 więźniów, którzy spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Pan FROS został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi (1959) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964).

W 2015 r. ukazały się jego wspomnienia zatytułowane „Moja historia”.

W uroczystościach udział wzięli : Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Bogdan ŚCIBUT , Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ppłk Kazimierz MISIASZEK, Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT z Gliwic płk Sławomir DRUMOWICZ, Dowódca 21 batalionu dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa ppłk Zbigniew PAZURA, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku - Białej mjr Tomasz MAJ, Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Pan Aleksander CIERNIAK, Delegacja Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna oraz Naczelny Inżynier KWK ROW Ruch Jankowice Pan Czesław MAZUREK, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa.

Wśród życzeń dla Jubilata znalazły się również te przesłane przez Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego MACIEREWICZA oraz Podsekretarza Stanu, prof. dr hab. Wojciecha FAŁKOWSKIEGO.

W imieniu Stowarzyszenia Życzenia oraz medal pamiątkowy wręczali Emil URAN oraz Jan KOCZAR.

 

Tekst: p. Marzena SKUPIEŃ

<< Lista aktualności