Dnia 17 marca 2017 r. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza granicami kraju, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Głównego – st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasza Kloca podpisało porozumienie z Wyższą Szkołą Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, reprezentowaną przez J.M. Rektora – dr Waldemara Urbanika oraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Joannę Golczyk.

Korzyści wynikające z porozumienia skierowane są głównie do weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. Proponujemy wsparcie dla wszystkich weteranów na poziomie 15 procent niezależnie od formy kształcenia i 50 procent dla weteranów poszkodowanych w misjach. Atrakcyjne zniżki obejmują studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest pierwszą uczelnią z województwa zachodniopomorskiego, która włączyła się do akcji wspierającej weteranów.

Pułkownik Leszek Stępień - dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa wspomniał podczas spotkania, że aby awansować do następnego korpusu, oficerskiego czy też podoficerskiego, potrzebne jest podnoszenie poziomu wiedzy.

Takie możliwości doskonalenia zawodowego, nie tylko dla oficerów, ale też dla niższych szarży daje Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.

Warto wspomnieć, iż podpisane porozumienie obejmuje także najbliższe rodziny rannych i poszkodowanych na misjach poza granicami kraju.

Uczelnia oraz Towarzystwo deklaruje:

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA

  1. Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 15 %,
  2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%
  3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo w wysokości 10%

 

ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

  1. Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia  w wysokości 50 %
  2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20 %
  3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo w wysokości 10%.

 

<< Lista aktualności