W dniach 25.06 - 02.07.2017 roku w Ośrodku Rehabilitacji „MedCithi” w Zebrzydowicach odbędzie się letnia edycja Warsztatów Psychologiczno-Terapeutycznych pod nazwą „RAZEM ŁATWIEJ”.

W ramach warsztatów przewidujemy:

- zajęcia grupowe i indywidualne pod okiem wykwalifikowanych psychologów wojskowych,

- dogoterapię,

- możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych,

- aktywne i atrakcyjne formy spędzenia czasu wolnego.

Idea warsztatów skierowana jest do weteranów, ich żon (partnerek) oraz rodziców żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa - potrzebujących profesjonalnego wsparcia psychologicznego oraz wsparcia ze strony grupy o podobnych doświadczeniach.

Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery grupy zajęciowe:

- G-1 i G-2 − weterani z żonami/partnerkami;

- G-3 − weterani indywidualnie;

- G-4 − rodzice żołnierzy poległych.

 

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko, nr tel. Kontaktowego,

- skan legitymacji weterana/weterana poszkodowanego,

- stopień, obecne miejsce pełnienia służby/pracy (żołnierze w służbie i pracownicy wojska),

- imię i nazwisko żony lub partnerki.

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu udziału w warsztatach. Dojazd na koszt własny. Informujemy, że dla żołnierzy w służbie i pracowników cywilnych WP istnieje możliwość wystąpienia o skierowanie służbowe do udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05.06.2017 r. pod adresem: janusz.raczy@wp.pl

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz Zarząd Stowarzyszenia Rannych.

Informacja o zakwalifikowaniu przekazana zostanie osobom zainteresowanym telefonicznie do dnia 10 czerwca.

 

W razie dodatkowych pytań  prosimy o kontakt pod nr tel. 791 987 668.

 

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Realizacja możliwa jest dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środkom Stowarzyszenia pozyskanym w ramach 1% podatku.

<< Lista aktualności