W dniach 28 – 29 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza granicami kraju, wraz z przedstawicielami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa brali udział w cyklicznym już spotkaniu mieszkańców miasta Ostrołęka z weteranami misji wojskowych.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Terytorialnej „Legia Nadnarwiańska” oraz Prezydent Miasta Ostrołęka Janusza Kotowski. W spotkaniu uczestniczyli weterani – uczestnicy misji wojskowych w Afganistanie, Iraku, Libanie, Syrii oraz Namibii.

W pierwszy dzień wizyty odbyło się spotkanie weteranów z młodzieżą w Ostrołęckim Centrum Kultury, podczas którego młodzież brała czynny udział w prelekcji na temat znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza Granicami Kraju opowiedział o działalności stowarzyszenia, realizowanych programach pomocowych, potrzebie budowania etosu weterana wśród młodego pokolenia.

Następnie  odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Ostrołęka z prezydentem Januszem Kotowskim, który zapoznawał gości z historią miasta oraz wyraził głębokie przekonanie o wadze szacunku i wsparcia dla żołnierzy pełniących służbę w misjach. Jednocześnie poinformował o trwającej właśnie pracy nad podjęciem uchwały o uhonorowaniu weteranów poprzez wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz wstępu na obiekty sportowe.

Kolejny dzień pobytu na Kurpiowskiej Ziemi weterani rozpoczęli od spotkania z młodzieżą gimnazjalną w Gimnazjum Publicznym w Kadzidle. Po gorącym i pełnym szacunku dla weteranów przywitaniu przez dyrektora Michała Bogdańskiego odbyło się spotkanie z uczniami. Oprócz zaprezentowania historii udziału Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju, weterani przedstawili własne - czasem bardzo emocjonujące - wspomnienia ze służby. Na zakończenie młodzież zasypała weteranów trudnymi pytaniami dot. misji.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w Galerii Ostrołęka. Po zaprezentowaniu historii udziału Wojska Polskiego w misjach, mieszkańcy pytali weteranów, w jaki sposób mogą ich wesprzeć. Prezes Zarządu Głównego – st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc, odpowiadając na pytania, przedstawił formę pomocy finansowej dla stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Również dobre słowo jest potrzebne wielu rannym i ich rodzinom.

 

<< Lista aktualności