Już w pierwszym dniu targów zostaliśmy zaproszeni na otwarcie stoiska strategicznego partnera - firmy Lockheed Martin. W trakcie swojego wystąpienia dyrektor firmy Lockheed Martin w Polsce Robert Orzyłowski bardzo ciepło wyraził się o relacjach z naszym stowarzyszeniem oraz ze środowiskiem weteranów poszkodowanych, zadeklarował również dalsze wsparcie naszych programów i działań.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2017 w Kielcach, statuetka Dumnego Weterana, wręczana od 2013 roku, została przyznana firmie Megmar Logistics & Consulting.   

W tym roku piąta statuetka „Dumny Weteran” powędrowała do kolejnego przyjaciela weteranów ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Przedstawia ona rannego żołnierza, który mimo odniesionych ran jest dumny ze swej służby dla Ojczyzny. Ta prestiżowa nagroda przyznana została pomógł
i przysłużył się rannym weteranom. Statuetka przyznawana jest co roku firmie lub instytucji wykazującej szczególne zaangażowanie w pomoc rannym weteranom. Miejscem jej przyznawania jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
w Kielcach.

Statuetkę Prezesowi Megmar Logistics & Consulting Mariuszowi Maślarzowi wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Prezesem Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Tomaszem Klocem. - Jestem niezmiernie dumny, że mogę tutaj być i kontynuować tradycję wręczania statuetki "Dumny Weteran" przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Chciałbym pogratulować przede wszystkim Stowarzyszeniu bo ono wykonuje ogromną pracę.  Mogę zapewnić o życzliwości
i powadze z jaką podchodzi do spraw weteranów Minister Obrony Narodowej. − powiedział gen. Mika − Żołnierze, którzy służyli poza granicami kraju, to ludzie którzy najwięcej zaofiarowali naszej Ojczyźnie i za to należy im się ogromne podziękowanie, ale podziękować trzeba także tym firmom, które pomagają stowarzyszeniu.

Prezes Megmar Logistics & Consulting Mariusz Maślarz we wzruszających słowach przedstawił historię współpracy ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim
z żołnierzami rannymi których osobiste przeżycia przedstawiciele firmy mieli okazje poznawać od początku istnienia stowarzyszenia. W trakcie uroczystości przyznania Dumnego Weterana Prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc wręczył medale pamiątkowe stowarzyszenia Pani Elżbiecie Maślarz z firmy Megmar oraz Panu kapitanowi Macelowi Podchorodeckiemu z 12 DZ, którzy osobiście zaangażują się w pomoc i wiele przedsięwzięć organizowanych na rzecz pomocy naszym weteranom poszkodowanym.

Członkowie Stowarzyszenia wraz z prezesem Tomaszem Klocem podczas wszystkich dni targowych prowadzą dziesiątki rozmów z przedstawicielami firm biorącymi udział
w targach ubiegając się o dalsze wsparcie. Przedstawiając swoje dotychczasowe dokonania i projekty oraz propozycje tego, co chcieliby zrobić w roku 2018 podpisują porozumienia bez których nie byliby w stanie dokonać tyle, ile w dotychczasowym okresie swojej działalności.

<< Lista aktualności