Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie dla około 70-80 rannych weteranów oraz ich najbliższych turnusów rehabilitacyjno-readaptacyjnych. Oprócz organizacji turnusów dla podopiecznych Stowarzyszenia jeden z najciężej rannych weteranów otrzyma zakupiony za ponad 20 tys. zł specjalny fotel do masażu. Dla żołnierza zmagającego się z częściowym paraliżem i przykurczami, będącymi wynikiem uszkodzenia głowy i mózgu, sprzęt ten będzie znaczącą pomocą w codziennym funkcjonowaniu. Ewentualne inne niewykorzystane i pochodzące z darowizny środki będą przeznaczone na dofinansowanie programu „Rower dla weterana”.

W Polsce jest ok. 750 osób, które zostały dotknięte utratą zdrowia w trakcie wykonywania zadania bojowego. Na podstawie ustawy otrzymują oni jednorazowe wsparcie od rządu, zależne od stopnia uszczerbku, jakiego doznali. Nie są to jednak kwoty wystarczające na pokrycie kosztów związanych z powrotem do zdrowia, przystosowaniem do nowych warunków życia czy – co najważniejsze – powrotem do życia w społeczeństwie.

Wspieranie weteranów oraz ich bliskich to jeden z głównych obszarów działalności społecznej  Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

 

<< Lista aktualności