Kapral rezerwy Marcin Chłopeniuk był kierowcą Rosomaka w Afganistanie. 8 lat temu podczas ostrzału został ranny w głowę, w wyniku czego doznał trwałych uszkodzeń powodujących paraliż lewej strony ciała. Dla żołnierza, który codziennie zmaga się z częściowym niedowładem kończyn i przykurczami, możliwość korzystania z tego specjalistycznego urządzenia znacznie podnosi komfort życia oraz ułatwia codzienne funkcjonowanie. Przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego o wartości ponad 20 tys. złotych to efekt współpracy Stowarzyszenia oraz Fundacji PGZ. Dziękujemy.

<< Lista aktualności