Rok 2018 obfituje w liczne wydarzenia, także Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja im. Jana Kiepury i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu podjęli się organizacji cyklu spotkań z niezwykłymi ludźmi, którzy swoimi działaniami udowadniali i nadal to czynią, że takie hasła jak wolność, prawa jednostki, niepodległość mają ogromne znaczenie, a ich wartość i rola w powszechnej świadomości są bezsprzeczne.

W ramach cyklu, który prowadzi  red. Jacek Filus, zaplanowano 4 spotkania z osobami reprezentującymi różne profesje i często odmienne spojrzenia na otaczający świat. Jednocześnie wszystkich ich łączy umiłowanie wolności i każdy z nich według swoich możliwości o tę wolność walczył. Wśród znamienitych gości zaproszonych do współpracy obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu, które odbyło się 5 kwietnia.

Wojskowi, którzy brali udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie i podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, na temat życia żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Tomasz Kloc, Marek Rzodkiewicz oraz Marcin Tarnawa opowiedzieli jak inne narody pojmują kwestie związane
z wolnością, niepodległością, czy są one zbieżne z polskim, europejskim ich rozumieniem. Ważnym wątkiem bez wątpienia była kwestia motywacji wyjazdu na misje oraz życie po powrocie. Ofiarna służba pozostawiła swój ślad nie tylko w postaci uszczerbku na zdrowiu, ale również stanowiła wyzwanie dla  życia rodzinnego. Bohaterowie walk na Bliskim Wschodzie poprowadzili inspirujący wykład i podzielili się refleksjami na temat niedawnej historii i geopolityki, odpowiedzieli także na pytania słuchaczy.

Ciekawostką było przedstawienie działalności Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju, które już od 10 lat reprezentuje i wspiera weteranów poszkodowanych
w mierzeniu się z trudami życia. Osoby należące do Stowarzyszenia często posiadają znaczny uszczerbek na zdrowiu i potrzebują pomocy, która jest udzielana w różnych formach (rehabilitacyjna, psychologiczna, finansowa itp.). Stowarzyszenie propaguje również wiedzę na temat zagranicznych misji polskich żołnierzy poprzez spotkania i debaty, ale również przedstawiając sylwetki rannych weteranów w ramach wystawy
pt. „Weteranni”,  którą będzie można oglądać w Muzeum w Sosnowcu jeszcze przez kilka tygodni.

W kolejnych spotkaniach pojawią się osoby znane z pierwszych stron gazet, których postawa, działalność i wartości moralne były i są znane oraz, wydawałoby się, powszechnie szanowane. Każdy z nich działał w nieco innym czasie (Jan Nowak-Jeziorański, jego sylwetkę przybliży Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego) czy środowisku (ks. Adam Boniecki, Zofia Romaszewska), aczkolwiek ich doświadczenia zdają się przenikać i wzajemnie dopełniać.

<< Lista aktualności