20 czerwca 2018 roku w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Podczas tego przedsięwzięcia omawiano sprawy dotyczące środowiska podoficerów. Pan Tomasz Kloc jako Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju podczas swojego przemówienia zapoznał zgromadzonych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, sytuacją dotyczącą środowiska weteranów rannych
i poszkodowanych, przedstawił osiągnięcia i dotychczasowe wyniki z działalności Stowarzyszenia oraz wskazał kierunek przyszłych działań i rozwoju,  a także planów współpracy Stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami.

Zwieńczeniem obrad było uhonorowanie st. chor. sztab. w st. spocz. Pana Tomasza Kloca Odznaką Okolicznościową Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych. Pan Tomasz Kloc jako Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju został doceniony za niestrudzoną działalność na rzecz weteranów. Pomimo odejścia z czynnej służby Pan Tomasz Kloc pozostał wierny Przysiędze Wojskowej: „W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów dla Pana Tomasz Kloca i całego Zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

<< Lista aktualności