Targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego to okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego oraz podtrzymania dobrych relacji z firmami, które już wspierają weteranów. Odwiedzający nasze stoisko goście, Dowódcy oraz partnerzy bardzo ciepło wyrażali się o relacjach z naszym stowarzyszeniem oraz ze środowiskiem weteranów poszkodowanych, deklarowali również dalsze wsparcie naszych programów i działań..  

W tym roku statuetka „Dumny Weteran” powędrowała do kolejnego przyjaciela weteranów ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Przedstawia ona rannego żołnierza, który mimo odniesionych ran jest dumny ze swej służby dla Ojczyzny. Statuetka przyznawana jest co roku firmie lub instytucji wykazującej szczególne zaangażowanie w pomoc rannym weteranom. Miejscem jej przyznawania jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Statuetka "Dumny Weteran" trafiła do szczecińskiej firmy Autocomp Management.

Wręczenia statuetki wraz z Prezesem Stowarzyszenia dokonał Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI a na uroczystości obecni byli również Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński, Dowódca Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Piotr Trytek.

Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie realizuje każdego roku turnusy rehabilitacyjne i warsztaty terapeutyczne dla weteranów poszkodowanych na misjach. Firma Autocomp Management zajmuje się tworzeniem symulatorów m.in. wojskowych i kolejowych. Jak mówi jej Prezes Krzysztof Hładyszewski wsparcie żołnierzy to obowiązkowa sprawa. 

- Na co dzień spółka Autocomp widzi poświęcenie, jakim się charakteryzują żołnierze w przygotowaniach do służby. To służba, która pociąga za sobą wielką odpowiedzialność; poświęcają zdrowie, życie, swoje rodziny... Myślę, że ten apel powinien być wielkim zachęceniem dla innych, by wspierali tę misję, którą realizuje Stowarzyszenie - podkreślił Krzysztof Hładyszewski.

Statuetka "Dumny Weteran" została przyznana po raz szósty. Otrzymały ją m.in. Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich, Polski Holding Obronny, Targi Kielce, Lockheed Martin oraz Megmar Logistics & Consulting

Za szczególne relacje ze stowarzyszeniem Pamiątkowym Medalem wyróżniony został Dyrektor Zarządzający firmy Autocomp Management Pan Roman Haberek.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Marek Rzodkiewicz, Przemysław Kowalski oraz Michał Biłat wraz z prezesem Tomaszem Klocem podczas wszystkich dni targowych prowadzili dziesiątki rozmów z przedstawicielami firm biorącymi udział
w targach ubiegając się o dalsze wsparcie. Przedstawiając swoje dotychczasowe dokonania i projekty oraz propozycje tego, co chcieliby zrobić w roku 2019 r., zawierają porozumienia bez których nie byliby w stanie dokonać tyle, ile w dotychczasowym okresie swojej działalności.

Zdjęcia - Wojciech Habdas

<< Lista aktualności