W dniach 4-8 lutego odbyło się szkolenie dla opiekunów indywidualnych w zakresie pomocy poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska oraz rodzinom poległych, zorganizowane przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przy wsparciu przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej.

Celem szkolenia było oprócz podsumowania działalności dotyczącej weteranów, także przeszkolenie nowych opiekunów i doskonalenie poziomu działania na poziomie wszystkich jednostek podległych Dowództwu Generalnemu, a także wyznaczenie celów na kolejny rok.

Tematem kilkudniowego intensywnego szkolenia były zagadnienia związane z pomocą weteranom, zadaniami dowódców jednostek i opiekunów w tym zakresie tematycznym, podsumowaniem ubiegłorocznych działań, wymianą doświadczeń, analizą dokumentów normatywnych określających sposób pomocy weteranom i weteranom poszkodowanym oraz wiele innych tematów.

Jednym z wystąpień była prelekcja Prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju – Pana Tomasza Kloca. Podczas wystąpienia Pan Tomasz Kloc skupił się na działaniach pomocowych, które były realizowane przez Stowarzyszenie nie tylko w ubiegłym roku, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Liczby przedstawiające osoby, którym udzielona została pomoc w postaci zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, specjalnych rowerów (w ramach projektu „Rower dla Weterana”) są imponujące. Statystyki są oczywiście ważne, ale najważniejsze, że za każdą cyfrą stoi historia osoby, która borykała się
z konkretnym problemem i na ten problem odpowiedziano. Dla weteranów i ich rodzin najważniejsze jest to, że nie pozostali sami, a jednostki wojskowe wspierają ich i zapraszają na uroczystości pomimo upływu lat.

Wiele osób w ubiegłych latach przeszło również warsztaty psychologiczno – terapeutyczne,
a pomoc jest nadal udzielana podczas turnusów rehabilitacyjnych, podczas których weterani poszkodowani oprócz licznych zabiegów leczniczych i rehabilitacji, mogą odpocząć i spędzić czas z rodziną.

Prezes Stowarzyszenia podkreślał, że wiele osób będzie potrzebowało rehabilitacji do końca życia, ze względu nie tylko na wielkość uszczerbku na zdrowiu, ale także jego rodzaj.

Prezentacja zakończyła się bardzo ciekawą dyskusją na temat udziału reprezentacji Polski weteranów w igrzyskach Invictus Games 2018 w Sydney. Polacy po raz pierwszy brali udział w tym wydarzeniu, które skupia weteranów z różnych kontynentów i jest okazją nie tylko do sprawdzenia swoich sił, ale także do rehabilitacji poprzez sport. Polska reprezentacja nie miała łatwego zadania – weterani brali udział w wielu konkurencjach i pokazali się z bardzo dobrej strony. Wymiana doświadczeń z innymi poszkodowanymi pozwoliła również spojrzeć z dystansem na wiele problemów i skupić się na nowych możliwościach i rozwiązaniach.

Takie spotkania umożliwiają nie tylko wymianę doświadczeń, ale również przedstawianie dobrych praktyk i najlepszych sposobów pomagania, które wychodzą naprzeciw potrzebom weteranów.

<< Lista aktualności