W dniach 1 – 3 marca 2019 roku na zaproszenie Stowarzyszenia Weteranów Wojny
i Integralności Republiki Mołdawii „CREDINTA PATRIEI” oraz Stowarzyszenia Weteranów Wojen i Konfliktów Lokalnych Republiki Mołdawii delegacja Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju uczestniczyła w uroczystościach 27 rocznicy rozpoczęcia Wojny za Niepodległość oraz Integralność Republiki Mołdawii.  W ten sposób, Rosja zachowała pod swoimi wpływami część Mołdawii, która służy im jako potencjalna baza wypadowa w regionie Bałkanów. Rosjanie udowodnili to poprzez swoje działania w Kosowie podczas konfliktu bałkańskiego w 1999 r. kiedy to w wyniku uwarunkowań politycznych rosyjscy komandosi stacjonujący w Naddniestrzu w wyniku błyskawicznego rajdu opanowali lotnisko w Prisztinie celem uprzedzenia NATO.

W uroczystościach pod pomnikiem w Kiszyniowie brali udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych Mołdawii, a w tym roku z udziałem polskich weteranów misji zagranicznych skupionych w organizacjach pozarządowych.  Po uroczystościach, podczas symbolicznego poczęstunku spotkał się z nami Szef Sztabu Generalnego Armii Mołdawii oraz Minister Spraw Wewnętrznych.

W trakcie wizyty odbyło się wiele spotkań i rozmów z przedstawicielami organizacji społecznych wizyta na zapomnianym cmentarzu na którym spoczywają również polscy żołnierze oraz spotkanie z dowódcą i oficerami jednej z jednostek stacjonujących w Kiszyniowie. Mieliśmy okazję zwiedzić również piwnice w których przechowywane jest wino mołdawskie ale również ze wszystkich krańców świata. Wieczorem umilił nam czas ludowy zespól muzyczny.

Inicjatorem współpracy jest Alek

To początek współpracy ponieważ już jesienią realizować będziemy projekt na terenie Mołdawii w ramach zadania publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

<< Lista aktualności