Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów

W dniu 14 stycznia 2012 w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie, odbyły się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Głównymi celami zjazdu było:

1. Uchwalenie poprawek do Statutu Stowarzyszenia
2. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu kadencji 2008-2012
3. Wybór nowych władz - Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej
4. Spotkanie z Szefem Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych generałem Markiem Tomaszyckim.

W wyniku obrad zostały uchwalone wszystkie poprawki do Statutu zaproponowane przez Zarząd oraz prawie jednogłośnie /jeden głos wstrzymujący się/ zostało udzielone absolutorium dla Zarządu kadencji 2008-2012.

Natomiast w wyniku dalszych obrad, propozycji członków Stowarzyszenia na kandydatów do nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i głosowania  -  do Zarządu i Komisji Rewizyjnej  kadencji 2012 - 2016 zostały wybrane niżej wymienione osoby. W nawiasie pełniona funkcja.

Zarząd Kadencji 2012-2016

1. Tomasz KLOC                           / Prezes Zarządu Głównego/
2. Daniel KUBAS                           /Wiceprezes Zarządu Głównego/
3. Janusz RACZY                          /Wiceprezes Zarządu Głównego/
4. Marek RZODKIEWICZ                /Skarbnik/
5. Leszek STĘPIEŃ                      /Sekretarz Generalny/
6. Emil URAN                              /Członek Zarządu/
5. Mariusz KORNER                      /Członek Zarządu/

Komisja Rewizyjna Kadencji 2012-2016

1. Edward ZALEWSKI
2. Krzysztof TONDEL
3. Mariusz MAZUR

W godz. 12.00 - 13.00 w ramach obrad Krajowego Zjazdu Delegatów odbyło się także spotkanie z gen. Markiem Tomaszyckim - w jego ramach członkowie Stowarzyszenia mogli także zgłaszać swoje osobiste problemy. Na zakończenie spotkanie - odbył się wspólny obiad.

Zarząd kadencji 2008 - 2012 dziękuję wszystkim delegatom za przybycie na Zjazd.

Członkowie Stowarzyszenia dziękują także wszystkim osobom, w tym zwłaszcza Dowódcy Wojsk Lądowych, Szefowi Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych, Pełnomocnikowi Dowódcy Wojsk Lądowych ds. osób rannych i poszkodowanych w misjach Panu płk. Krzysztofowi Gradysowi za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów oraz nieustającą pomoc i zrozumienie w problemach naszego środowiska.

<< Lista aktualności