Warsztaty w Mrzeżynie czyli psychologiczne wsparcie

Dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej, pomocy sponsorów działających na rzecz Stowarzyszenia a także środków pozyskanych z 1 %podatku , w dniach 19-26 października 2019, na bazie Ośrodka Rehabilitacyjnego PIRAMIDA w Mrzeżynie, odbyła się  tegoroczna edycja warsztatów psychologiczno-terapeutycznych pod nazwą „RAZEM ŁATWIEJ”. W której pomoc psychologiczną okazali nam psychologowie w składzie :  którzy prowadzili warsztaty grupowe jak również konsultacje indywidualne :

Ideą warsztatów była pomoc dla weteranów z podejrzeniem PTSD , w tym do:
- par/małżeństw, w których współmałżonek brał udział w wojskowych misjach zagranicznych, w związku z czym obecne relacje między partnerami uległy zaburzeniu;
- indywidualnych weteranów, uczestników wojskowych misji zagranicznych, potrzebujących rozmowy i wsparcia nie tylko od psychologów, ale także od grupy osób z podobnymi negatywnymi doświadczeniami oraz rodziców żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa.

Podczas turnusu, który miał na celu nieść pomoc wyżej wymienionym grupą uczestników , odbyły się także inne przedsięwzięcia, które miały pozytywnie wpłynąć na stan ciała i duszy zainteresowanych. Zorganizowana została wycieczka po okolicy a także mecz w którym udział wzięli weterani, gdzie gościnnie wziął udział Prezes Stowarzyszenia Rannych                       i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju „kontra”  samorządowcy i Burmistrz Trzebiatowa. Przed  meczem Prezes Tomasz KLOC wręczył Burmistrzowi Trzebiatowa , Panu Józefowi Domańskiemu pamiątkowy ryngraf.  Weterani odwiedzili Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, gdzie uczniowie poznali rolę naszych żołnierzy                w misjach poza granicami kraju.

Mamy nadzieję że dzięki współpracy z zaangażowanymi we wsparcie weteranów psychologami udało się rozpoznać nie jeden problem, a może również pokazać kierunek działania by pozbyć się powracającego stresu i dolegliwości z nim związanych. Warto pamiętać że nie jesteśmy sami a razem łatwiej pokonuje się wszelkie trudności.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, dziękuje za wsparcie Ministerstwu Obrony Narodowej, bez którego pomocy nie udałoby się nam zorganizować tegorocznych warsztatów psychologiczno – terapeutycznych.

<< Lista aktualności