„Wsparcie edukacji zdalnej dzieci weteranów poszkodowanych”

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju wychodząc naprzeciw potrzebom wynikających z zaprzestania uczęszczania dzieci do szkół uruchamia projekt wsparcia edukacji zdalnej polegający na wyposażeniu dzieci weteranów poszkodowanych w komputery umożliwiające uczestnictwo
w zajęciach prowadzonych „online”.

Ideą projektu jest inspiracja dzieci do uczestnictwa w zdalnych zajęciach edukacyjnych poprzez umożliwienie korzystania ze sprzętu komputerowego oraz wyrabianie umiejętności wykorzystania internetowych narzędzi edukacyjnych.
W dalszej części projektu, w przypadku otrzymania wsparcia finansowego, przewiduje się również możliwość organizacji zdalnych zajęć edukacyjnych.

Zakupiony sprzęt komputerowy, z powodów formalnych, pozostanie do czasu zakończenia eksploatacji, jako mienie Stowarzyszenia w dyspozycji jego członków, dlatego też istnieje konieczność złożenia oświadczenia o jego niezbywalności. Do osób zakwalifikowanych komputery wysłane zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Realizacja projektów wsparcia weteranów wiąże się z koniecznością działań promocyjnych utwierdzających darczyńców w przeświadczeniu słuszności wydatkowania środków pieniężnych. Z tego powodu zwracamy się z prośbą
o wykonanie zdjęć sytuacyjnych związanych z otrzymaniem komputerów i przesłanie ich na adres zarzad@stowarzyszenierannych.pl . Jeżeli zdjęcia zawierają wizerunki dzieci prosimy o podpisanie na wniosku klauzuli „Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia
i partnerów finansujących program”.

Również zgoda na przetwarzanie danych osobowych czyli tzw. klauzula RODO stała się obecnie wymogiem. W związku z czym podpisanie na wniosku klauzuli
o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu wsparcia edukacji zdalnej”.

W związku z pandemią koronawirusa korzystanie z poczty tradycyjnej niesie
ze sobą ryzyko. W związku z tym prosimy o wypełnienie i podpisanie zamieszczonego w załączniku wniosku a następnie jego zeskanowanie do formatu PDF a następnie jego przesłanie pocztą elektroniczną na adres: zarzad@stowarzyszenierannych.pl . Istnieje również możliwość skorzystania z wielu aplikacji - PDF scanner i przesłania wniosku w analogiczny sposób.

Z powodów formalnych związanych z archiwizacja dokumentów tylko wnioski
i oświadczenia podpisane oraz wykonane w formacie PDF będą rozpatrywane.

 

Szanowni członkowie stowarzyszenia.

Składki członkowskie powinny być opłacone jednorazowo do 31.03. każdego roku w kwocie 120,00 zł, prosimy wszystkie osoby by zweryfikowały sposób opłacania składek poprzez wpłaty jeden raz w roku oraz koniecznie w tytule przelewu wpisanie ze jest to „składka członkowska za rok …..” lub „składki członkowskie za lata….”

 Wnioski zostaną wysłane drogą elektroniczną na podane przez was adresy meilowe. W przypadku nieotrzymania wiadomości na swoją skrzynkę meilową prosimy o kontakt na adres biuro@stowarzyszenierannych.pl 

   Z pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia

<< Lista aktualności