Dziś, 29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Kraju - jedno
z najważniejszych świąt w naszym kalendarzu, w którym składamy hołd wszystkim tym, którzy swój trud i wysiłek, życie oraz zdrowie poświęcili służbie Ojczyźnie, podczas wypełniania obowiązków służbowych poza granicami państwa. 

By Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i jego znaczenie ugruntować
w świadomości społecznej, corocznie współorganizujemy i współuczestniczymy
w uroczystych  obchodach w kolejnych regionach naszego kraju. Kiedy jeszcze na początku tego roku planowaliśmy scenariusz uroczystych obchodów i listę atrakcji mających uświetnić nasze zgromadzenie, nie przypuszczaliśmy, jak brutalnie światowa pandemia przekreśli te plany. Wbrew tym przeciwnościom nie pozostajemy bierni i głoszoną ideę “Szacunku i Wsparcia” wcielamy w czyn, realizując nasze statutowe cele.

 

            Poza aktywnym pozyskiwaniem środków potrzebnych do realizacji naszych programów pomocowych, staramy się nieustannie uwrażliwiać świadomość społeczeństwa na nasze bolączki oraz zachęcać do aktywnego okazywania Szacunku i Wsparcia poprzez realne ułatwianie Weteranom Poszkodowanym powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

            Choć niemożliwe jest dzisiaj nasze osobiste spotkanie,  zachęcamy do tego, by każdy z nas na swój sposób uhonorował ten ważny dla nas Dzień. Byśmy objęli wspomnieniem i refleksją nasze własne przeżycia, ale przede wszystkim wszystkich tych naszych Towarzyszy Broni, którzy podczas wypełniania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych ponieśli najwyższą ofiarę.

 

Zarząd Stowarzyszenia

<< Lista aktualności