Uroczystości rocznicowe w Warszawie

Dnia 17 stycznia 2012 roku odbyły się w stolicy uroczyste obchody z okazji 67 rocznicy zakończenia walk o Warszawę. Na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął w nich udział przedstawiciel Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju, Tomasz Kloc. Jako członek delegacji uczestniczył w złożeniu pierwszego wieńca od weteranów. Uroczystość oddała hołd poległym żołnierzom w czasie walk o wyzwolenie Warszawy.

<< Lista aktualności