1. WARSZTATY PSYCHLOGICZNO - TERAPEUTYCZNE „RAZEM ŁATWIEJ”

TERMIN 17-24.10.2020, MIESCE ośrodek Piramida Medical SPA w Mrzeżynie

 

Warsztaty Razem Łatwiej to projekt wsparcia psychologicznego dla weteranów, weteranów poszkodowanych zarówno indywidualnie jak i z partnerami życiowymi oraz rodziców poległych, realizowany przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju od wielu lat. W ramach warsztatów przewidziane są dwie grupy par, jedna grupa singli oraz jedna grupa rodziców poległych.  Zależy nam by wzięły w nic udział osoby i pary, które chciałyby przepracować ze specjalistami swoje problemy, których źródłem mogą być wyjazdy żołnierzy Wojska Polskiego na misje poza granice państwa. Projekt realizowany jest w ramach zadania zleconego przy dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Osoby zainteresowane prosimy o zabezpieczenie czasu dla siebie i partnerów w podanym terminie. prosimy aby zgłoszeń dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o udostępnianie tej informacji kolegom weteranom którzy potrzebują wsparcia oraz rodzicom poległych. ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ TELEFONICZNEJ WERYFIKACJI POTRZEBY UDZIAŁU W PRZEDSIEWZIĘCIU PRZEZ PSYCHOLOGA.

 

 

WAŻNE:

 

W związku z pandemią COVID-19 uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad  i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących pobytu w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, zgromadzeń oraz szkoleń. Jak również do zachowania dystansu społecznego, częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa we wskazanych przez Organizatora sytuacjach i miejscach, Jednocześnie przypominamy, że udział w warsztatach wziąć mogą jedynie osoby zdrowe bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych i podwyższonej temperatury oraz osoby, które w trakcie ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem warsztatów nie miały kontaktu z osobą chorą lub podejrzewaną o COVID-19. Uczestnicy zobowiązani będą do podpisania stosownych oświadczeń oraz regulaminu w dniu przyjazdu.

Tomasz Kloc

 

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

  1. Wawrzyniaka 5, 70-393 Szczecin

tel. 791987663, 501164947

 

  1. VIRTUAL APPALACHIAN YOMP CHALLENGE – MARSZ TERENOWY

 TERMIN 03-04.10.2020

Pragniemy poinformować, iż amerykańsko-brytyjska fundacja Allied Forces Fundation, z którą nawiązaliśmy współpracę w ubiegłym roku, zaprosiła nas do udziału w kolejnym przedsięwzięciu, a mianowicie w wirtualnej wersji projektu pn. Appalachian Yomp.

Allied Forces Foundation zrzesza rannych, chorych i poszkodowanych weteranów z USA, Wielkiej Brytanii i krajów sprzymierzonych poprzez organizację przedsięwzięć rehabilitacyjno-terapeutycznych. Zapewnia możliwości ożywienia ducha koleżeństwa i współpracy oraz zaszczepia w uczestnikach poczucie sensu poświęcenia.

Tegoroczna sytuacja epidemiczna uniemożliwia realizację APPALACHIAN YOMP z Harpers Ferry do Gettysburga na odcinku 59 mil wzdłuż Appalachian Trail. W związku z tym zdecydowano zorganizować to przedsięwzięcie w sposób rozproszony wykorzystując aplikację STRAVA.

W dn. 3 i 4 października zorganizowany zostanie bezpłatny i otwarty dla wszystkich wirtualny APPALACHIAN YOMP (marsz terenowy).

Każdy z uczestników może zarejestrować się samodzielnie na stronie:

https://give.alliedforcesfoundation.org/event/virtual-appalachian-yomp-2020/e293649

Intencją organizatorów jest zachęcenie do pokonania pieszo, wózkiem lub rowerem ręcznym (handbike) dowolnego dystansu, stanowiącego dla Ciebie wyzwanie - od 2 do 50 mil.

Organizator nie przewiduje opłaty rejestracyjnej (podczas rejestracji możesz przekazać darowiznę na rzecz AFF). Zebrane środki pomogą w realizacji celów wspierania rannych, chorych i poszkodowanych weteranów.

Virtual Appalachian Yomp Challenge to wyzwanie polegająca na ukończeniu trasy Appalachian Trail na dystansie 2190 mil, sumując dystanse każdego z uczestników, aby grupowo pokonać całą trasę, wzdłuż wschodniego wybrzeża USA w ciągu 48 godzin, przy użyciu aplikacji Strava i wirtualne zliczenie trasy całkowitej na mapie Appalachian Trail (AT). Kiedy się zalogujesz i dołączysz do wyzwania, otrzymasz AFF Challenge AY2020 i misję zbiórki środków na wsparcie AFF. Zobaczysz siebie na trasie i innych uczestników pokonujących wirtualnie szlak Appalachów (AT).

W przyszłym roku odbędzie się również wspólne, zagraniczne przedsięwzięcie marszowe weteranów  polegające na pokonaniu dystansów: (25 mil) - medal brązowy, srebrny (38 mil), złoty (50 mil) lub platynowy (59 mil). Uczestnicy tegorocznej wirtualnej edycji otrzymają dodatkowy wskaźnik w kryterium naboru chętnych na to przedsięwzięcie w 2021 roku.

Po dokonanej rejestracji zostanie utworzone forum dyskusyjne grupy celem wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń w przygotowaniu i organizacji przedsięwzięcia.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia jest:

Witold Kortyka

tel. 783102661

email: wkortyka@vp.pl

<< Lista aktualności