Targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego to okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego oraz podtrzymania dobrych relacji z firmami, które już wspierają weteranów. Delegacja stowarzyszenia na czele
z prezesem Tomaszem Klocem podczas trzech dni targowych przeprowadziła dziesiątki rozmów z przedstawicielami firm biorącymi udział w targach starając się o dalsze wsparcie. Przedstawiając swoje dotychczasowe dokonania i projekty oraz propozycje tego, co chcielibyśmy zrobić w roku 2021. Tegoroczny MSPO Targi Kielce odbywał się
w innej scenerii przy zdecydowanie mniejszej frekwencji wystawców i odwiedzających spowodowanej pandemią covid-19. Mając na uwadze te uwarunkowania zrezygnowaliśmy w tym roku z bardzo ważnego dla nas elementu targów
tj. uhonorowania statuetką Dumny Weteran jednej ze wspierających nas firm. Jesteśmy pewni że uda się to zrobić już w kolejnej edycji MSPO. Dziękujemy wszystkim którzy nas odwiedzili a w szczególności zespołowi Targów Kielce S.A. za zaproszenie i wparcie poprzez udostępnienie nam stoiska wraz z wyposażeniem. Szczególne podziękowania kierujemy również do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za wsparcie logistyczne związane z udziałem w MSPO.

<< Lista aktualności