Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej po raz kolejny, w dniach 17-24 października 2020 r. zorganizowało warsztaty psychologiczno-terapeutyczne “RAZEM ŁATWIEJ”. Jak co roku, zajęcia odbywały się w kilku grupach warsztatowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych psychologów i terapeutów. Uczestnicy, tj. weterani z małżonkami bądź partnerkami, grupa weteranów pracujących w terapeutą oraz grupa rodziców żołnierzy poległych na misjach, mieli sposobność uczestniczyć również w konsultacjach indywidualnych. Panująca pandemia koronawirusa była przyczyną wyjątkowego charakteru tegorocznej edycji warsztatów. Konieczność stosowania się do reżimu sanitarnego, wymusiła stałe noszenie maseczek, ciągłe odkażanie rąk i przestrzeganie rygoru dystansu społecznego. Ponadto, by zminimalizować ryzyko infekcji ograniczono do minimum szereg aktywności i atrakcji, zwykle towarzyszących poprzednim edycjom tych warsztatów. 

Mimo to, jesteśmy przekonani, że pobyt w nadmorskim Mrzeżynie i uczestnictwo w tegorocznym projekcie “RAZEM ŁATWIEJ” przyniósł uczestnikom wiele satysfakcji i był okazją do spojrzenia z nowym zrozumieniem, na przeżywane trudności. Był również okazją do spotkania się z innymi żołnierzami z podobnymi doświadczeniami i uzyskania wsparcia i zrozumienia. Dla rodzin poległych żołnierzy udział w warsztatach był, jak co roku, cenną okazją do spotkania się we własnym gronie oraz uzyskania specjalistycznej porady, ale przede wszystkim, seniorzy najbardziej cieszą się z możliwości osobistego kontaktu z weteranami, nierzadko kolegami i rówieśnikami ich poległych synów.

 

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, dziękuje za wsparcie Ministerstwu Obrony Narodowej, bez którego pomocy nie udałoby się nam zorganizować tegorocznych warsztatów psychologiczno – terapeutycznych.

<< Lista aktualności