Dzień dobry,
 
 
 
Przesyłamy materiały o Akcji z prośbą o ich rozpropagowanie wśród
Placówek i Instytucji, z którymi Państwo współpracujecie.
 
Zapraszamy również na naszego Facebooka: Klub 18 bpd - JW 1328
 
( album: "AKCJA "MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM")
 
Zachęcamy do udostępniania akcji na Waszych portalach
społecznościowych.
 
Pozdrawiamy serdecznie
 
Klub 18 bpd " Dom Żołnierza"
 
Tomasz Kloc
 
 
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE AKCJI
POCZTÓWKA, LIST, LAURKA DLA WETERANA
"MISJA-WETERAN, SZANUJĘ I WSPIERAM"
PARTNERZY AKCJI:
STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU
CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO NR 23
18 BIELSKI BATALION POWIETRZNODESANTOWEGO
ORGANIZATOR:
Klub 18 bpd "Dom Żołnierza", 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 27
29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Niech udział dzieci, młodzieży i dorosłych w tym dniu będzie widoczną miarą szacunku i wsparcia dla przedstawicieli służb mundurowych, którzy swoją codzienną służbą, często daleko poza granicami naszego kraju, dbają o to, aby nasza Ojczyzna pozostała wolna od zagrożeń otaczającego świata a społeczeństwo kraju, dla którego służą lub służyli mogło dzięki ich obecności odbudować swoją państwowość i spokojną codzienność.
Wyślijmy list, kartę lub laurkę do weteranów Misji poza granicami Polski – żołnierzy, strażaków, policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej - doceńmy ich za odwagę, poświecenie i niesioną pomoc.
Sprawy organizacyjne:
Zadaniem uczestników jest napisanie listu lub samodzielne wykonanie kartki (laurki) ze słowami podziękowania, docenienia i wsparcia. Można również napisać pozdrowienia dla weteranów na pocztówce ze swojej miejscowości ( pocztówki nie adresujemy ani nie przyklejamy znaczka).
Placówka biorąca udział w Akcji przesyła zebrane prace w jednej, zbiorczej kopercie.
Koperta powinna zawierać pełne dane nadawcy.
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2021 roku
na adres:
Klub 18 bpd "Dom Żołnierza", 43-300 Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 27
Otrzymane prace zostaną skierowane do Instytucji - Partnerów Akcji i zostaną przekazane weteranom w kraju oraz tym, którzy obecnie pełnią służbę na misjach.
Kartki i listy z pewnością wywołają uśmiechy na twarzach Weteranów.
To okazja do kontaktu z tymi wyjątkowymi osobami
i możliwość przekazania im kilku słów wdzięczności za udział w misjach.
W prosty sposób możemy podziękować uczestnikom misji
za ich odwagę i patriotyczną postawę.
Placówki, które wezmą udział w Akcji otrzymają podziękowania.
ZAPRASZAMY DO UDZAIŁU W AKCJI
POTRZEBUJEMY DUŻO KARTEK - POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY :)
WETERANI CZEKAJĄ NA WASZE ŻYCZENIA
KLUB 18 BPD „Dom Żołnierza”
ul. Broniewskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
Tel. + 48 727 028 151; CA MON 261 123 244
e-mail: klub.18bpd@gmail.com
Facebook: Klub 18 bpd - JW 1328
Osoby do kontaktu:
st. instruktor Małgorzata Półka
instruktor Anna Główka
*) w materiałach Akcji wykorzystano ogólnie dostępne barwy narodowe, pozostałe symbole zostały użyte za zgodą poszczególnych Instytucji.
Materiały pomocnicze:
Być może wsparciem dla Państwa i zachętą do udziału w Akcji okażą się zaproponowane poniżej tematyczne materiały filmowe.
https://www.youtube.com/watch?v=WDJP1I4o3Bc
https://www.youtube.com/watch?v=u-Kd2wIpS6Q
29. maja - Dzień Weterana - SZACUNEK I WSPARCIE - YouTube
Dzień Weterana SZACUNEK & WSPARCIE!!! - YouTube
Przykładowe propozycje treści na kartkach
Szanowna Pani/Panie!
Mam na imię Jagoda i mieszkam w Bielsku-Białej. Pisanie do Pani/Pan jest dla mnie zaszczytem. Będąc tysiące kilometrów od domów, dbała/ dbałeś również o nasze bezpieczeństwo. Wiem, że wielu weteranów niejednokrotnie otarło się o śmierć. Szanuję Panią/Pana za odwagę i za siłę ducha. Życzę dobrych ludzi wokół, spokojnych dni, zdrowia i szczęścia.
Dzień dobry,
mam na imię Bartek, chodzę do VII klasy w Szczecinie. Często w krajach bardzo odległych od Polski realizował Pan zadania ochronne oraz niósł pomoc ludności dotkniętej kataklizmem lub wojną. Doceniam i dziękuję za to, że działał Pan dla dobra przyszłej Polski i nie tylko. Niech Pan pamięta, że jestem z Pana dumny. Życzę zdrowia, szczęścia i powodzenia w dalszym życiu.
Szanowny Żołnierzu,
Podziwiam Panią/Pana za tak dużą odwagę, która na pewno towarzyszy na misji i jest bardzo potrzebna. Dziękuje, że walczysz w dobrej sprawie. Doceniam Twoje poświęcenie i wysiłek. Życzę szczęśliwego powrotu do ojczyzny.
Antonina z Warszawy
Drogi Żołnierzu,
Chcę Ci podziękować, że walczysz teraz w sprawie dobra. Za wysiłek, rzetelność, trud i oraz za godność, z jaką nosisz mundur. Podziwiam Cię za Twoją odwagę, chęć bronienia innych i za to, że nie myślisz tylko o swoim bezpieczeństwie. Nigdy się nie poddawaj! Polska docenia Twoje poświęcenie. Szczęśliwego powrotu do kraju.
Tymoteusz

 

<< Lista aktualności