W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień Weterana w Polsce po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy
29 maja 2012 roku.

Polscy żołnierze i funkcjonariusze już od ponad 65 lat są kierowani do działań
w ramach sojuszów międzynarodowych oraz akcji ratowniczych. Doświadczenia zdobyte podczas tych operacji są nieocenione dla umiejętności zawodowych każdego żołnierza i dowódcy, ale niosą ze sobą również ofiary życia i krwi.

W trakcie wykonywania zadań w misjach poza granicami państwa zdarzają się chwile trudne oraz nieprzewidziane zdarzenia losowe, w których wielu żołnierzy zostało rannych i poległo. Przy okazji naszego Święta, jak co roku, pragniemy oddać cześć tym wszystkim, którzy oddali swoje życie.

Szczególną opieką wojsko, instytucje państwa oraz społeczeństwo powinno objąć osoby, które odniosły rany i do końca życia będą borykać się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju to najprężniej działająca organizacja pozarządowa wspierająca rannych weteranów ale również rodziny poległych. To my wydeptaliśmy ścieżki ustawy o weteranach zarówno podczas jej uchwalenia w 2011 roku jak i podczas nowelizacji w roku 2019. Wielu z nas nie mogło skorzystać z uprawnień noweli z powodu pandemii a dopiero nasze doświadczenia pokażą czy w pełni nas satysfakcjonują jej zapisy. Programy pomocowe związane z rehabilitacją, wsparciem psychologicznym czy też włączeniem sportu w proces powrotu do aktywności fizycznej i społecznej realizujemy od lat, wiemy że przynoszą one realne korzyści. Nawet podczas pandemii w błyskawicznym tempie ponad 70 naszych dzieci mogło uczyć się zdalnie na nowoczesnym sprzęcie komputerowym. Sytuacje losowe naszych członków to kolejny obszar pomocy bezpośredniej który realizujemy szybciej niż machiny instytucjonalne. Poprzez nasze wystawy i prelekcje realizujemy procesy edukacyjne w obszarze udziału Polaków w misjach zagranicznych pokazując społeczeństwu pozytywny aspekt tej trudnej służby żołnierza polskiego.

W tym szczególnym dniu oddajmy oddajmy honor, tym wszystkim, którzy swoją służbą i postawą wspierają działania zapewniające nam bezpieczeństwo Polsce i jej obywatelom wypełniając sojusze i zobowiązania międzynarodowe w zapalnych rejonach świata.

 

 

 

<< Lista aktualności