Uhonorowanie pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego

 

W dniu 20.05.2021 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w obecności Dyrektora Instytutu, Pana gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorza GIELERAKA odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań dla niezwykle zasłużonych na rzecz weteranów poszkodowanych i weteranów - pracowników Instytutu - Pani płk dr n. med. Barbary Betiuk i Pani mgr Urszuli Marszałkowicz-Flis. Wiceprezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju kpt. mgr Przemysław Kowalski w imieniu Zarządu oraz wszystkich weteranów wyraził słowa uznania dla wyróżnionych Pań i podziękował za profesjonalizm, zaangażowanie oraz nieustannie płynąca pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Wyraził również głęboką wdzięczność za okazywaną empatię i szacunek dla środowiska rannych żołnierzy oraz życzył samych sukcesów na niwie prywatnej jak i zawodowej. Postawa uhonorowanych Pań jest ze wszech miar godna naśladowania. Spotkanie zwieńczone zostało wręczeniem pamiątkowych ryngrafów oraz bukietów kwiatów. Pan Generał Gielerak zapewnił o dalszej, pełnej gotowości do niesienia pomocy medycznej potrzebującym weteranom, na wszelkich etapach powrotu do zdrowia.

 

<< Lista aktualności