W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali o jego stanie i funkcjonowaniu. Jednocześnie przedstawili zadania i plany wynikające z uchwał programowych podjętych na Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia, które będą realizowane w 2012 r. i latach następnych. Przybyli na spotkanie podzielili się także swoimi refleksjami dotyczącymi mającej wejść w życie w marcu br. ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, a także przedstawili problemy, z jakimi boryka się środowisko byłych żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach oraz ich rodziny, jak również wdowy po żołnierzach poległych na misjach.

Przedmiotem dyskusji było także coroczne święto „peacekeepera” przypadające 29 maja. Przedstawiciele stowarzyszenia wyrazili gotowość do uczestniczenia w procesie zintegrowania formuł działań z innymi podmiotami pozarządowymi, skupiającymi bądź pomagającymi byłym żołnierzom misji pokojowych i ich rodzinom.
Na koniec spotkania dyrektor Lech Konopka w imieniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja wręczył Tomaszowi Klocowi list gratulacyjny z okazji wyboru na funkcję Prezesa oraz list z podziękowaniami dotychczasowemu prezesowi Danielowi Kubasowi za dobrą współpracę z BBN.

List gratulacyjny od szefa BBN dla nowego Wiceprezesa pdf

List gratulacyjny od Szefa BBN dla nowego Prezesa pdf

biuro2

 

Źródło: http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3676/Delegacja_Stowarzyszenia_Rannych_i_Poszkodowanych_w_Misjach_Poza_Granicami_Kraju.html

<< Lista aktualności