W dniach 09.07-23.07.2022 roku odbył się turnus rehabilitacyjno-integracyjny w Mrzeżynie, w Ośrodku SUS. Był realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zorganizowano go z myślą o weteranach poszkodowanych, ich rodzinach oraz rodzinach żołnierzy poległych. W turnusie uczestniczyło 100 osób. Nadrzędnym celem była rehabilitacja rannych i poszkodowanych żołnierzy. W tym roku korzystano z zabiegów magnetoterapii, laseroterapii, okładów borowinowych, leczenia ultradźwiękami czy krioterapii. Ranni weterani uczestniczyli także w rajdzie rowerowym, którego celem było poznanie osobliwości krajobrazu wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Rehabilitacja poprzez sport znalazła swoje odzwierciedlenie również w treningach na ergometrze wioślarskim. Zwieńczeniem tych działań były zawody na odległość pokonaną podczas 1 minuty. 

            W trakcie turnusu wizytę złożyła pani dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa mjr dr Katarzyna Rzadkowska. Weterani zorganizowali spotkanie, podczas którego omówiono problemy nurtujące środowisko rannych, poszkodowanych i rodziców poległych. Przekazano też pomysły działań czy inicjatyw, które warto zrealizować w przyszłości. Wspólnie z panią dyrektor  ranni i poszkodowani wraz z członkami rodzin udali się na marsz nordic walking  urokliwą, nadmorską plażą z Mrzeżyna do Rogowa.

            Przedpołudnia wypełniały jednak zabiegi i rehabilitacja dla weteranów, w pełni profesjonalna opieka medyczna, którą poprzedziły lekarskie konsultacje. Okłady borowinowe, laseroterapia, prądy czy masaże służyły poprawie zdrowia fizycznego, sprawami zaś natury psychicznej zajęła się pani psycholog, która prowadziła konsultacje dla uczestników turnusu.

            Podczas wypoczynku opiekę nad najmłodszymi sprawowali animatorzy, którzy zadbali o turnieje sportowe w boule czy piłkę nożną, ale przede wszystkim o uatrakcyjnienie czasu dzieciom, podczas gdy ich rodzice uczestniczyli w rehabilitacji. Także wspólne ogniska czy wycieczki kulturowe po okolicy leczyły rany i zaspakajały potrzeby ducha. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje praca wolontariuszy, którzy wspierali organizację turnusu poprzez usługi prawne, logistyczne, pijarowe, medyczne i rehabilitacyjne.

            Chcemy wyrazić nasze ogromne podziękowanie Ministerstwu Obrony Narodowej, bez wsparcia którego to przedsięwzięcie na pewno by się nie odbyło. Realizując tym samym zadanie publiczne, pozostajemy wdzięczni za możliwość zorganizowania turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego aż dla 100 osób, które dzięki takim przedsięwzięciom wracają szybciej do zdrowia i równowagi psychicznej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

<< Lista aktualności