W dniach 6 – 9 września br. w Kielcach odbył się jubileuszowy XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Trzeciego dnia MSPO w Kielcach Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przyznało statuetkę „Dumny Weteran”. Laureatem nagrody została firma Cellco Comunications sp. z o.o., a odebrali ją Prezes i Wiceprezes Panowie Tomasz Wieczorek i Piotr Wieczorek z rąk Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Pana gen. broni Tomasza Piotrowskiego oraz Prezesa Tomasza Kloca. Stowarzyszenie uhonorowało również Pana Tomasza Wieczorka pamiątkowym medalem za osobiste zaangażowanie we wsparcie środowiska rannych żołnierzy.

Pan Generał podziękował zarówno rodzinnej firmie która zaopatruje w komponęty światłowodowe projekty realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych RP jak również Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju za wysiłek wkładany w działania na rzecz weteranów, które wspierają środowisko poszkodowanych zarówno finansowo, jak i merytorycznie.

W trakcie uroczystości towarzyszyli nam również były Szef Sztabu Generalnego generał dr Leszek Surawski, były Dowódca Operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki jak również obecna Dyrektor Centrum Weterana Pani mjr dr Katarzyna Rzadkowska, żołnierze WP i  uczniowie klas mundurowych za co serdecznie dziękujemy.

Na targach w tym na naszym stoisku obecnych było wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele Dowództwa Generalnego na czele z generałem Jarosławem Miką, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, żołnierze, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm oraz osoby cywilne, które wyrażały szacunek i wsparcie dla weteranów poszkodowanych.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju wyraża szczególne podziękowania dla Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz żołnierzy DORSZ za pomoc w zorganizowaniu, użyczenie miejsca oraz osobistą obecność na uroczystości wręczenia statuetki „Dumny Weteran”. Wielkim honorem dla członków stowarzyszenia stała się propozycja Pana generała stałej organizacji uroczystości na terenie wystawy DORSZ.

fot. kpr. Michał JACAK (IWspSZ)

<< Lista aktualności