Regulamin dotacji

Załącznik nr 1

Dokumenty wymienione w regulaminie wraz z załącznikiem należy wysłać do 30 kwietnia 2012 roku na adres

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Wawrzyniaka 5

70-393 Szczecin

W zależności od ilości wniosków - dwuosobowa komisja - zgodnie z regulaminem dokona ich weryfikacji oraz zakwalifikuje określoną ilość dzieci do programu. Dziecko zakwalifikowane - dostanie także określoną sumę dotacji - która może mieścić się w przedziale 1000,00 - 1500,00 zł. O tym fakcie składający wniosek zostanie poinformowany osobiście a lista zakwalifikowanych dzieci zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Aby skorzystać z dotacji należy do dnia 30 września 2012 roku wysłać na adres Stowarzyszenia orginał faktury VAT - na podstawie której Skarbnik dokona przelewu na konto wnioskodawcy lub po wcześniejszym uzgodnieniu bezpośrednio na konto organizatora letniego wypoczynku.<< Lista aktualności