Ogólna informacja o przedsięwzięciach Stowarzyszenia na rok 2012

Szanowni członkowie Stowarzyszenia, rodziny rannych i poległych żołnierzy w misjach poza granicami kraju, żołnierze ranni i poszkodowani w misjach zagranicznych oraz inne osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia.

W roku 2012 planowane są następujące przedsięwzięcia.

1. Warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne "RAZEM - ŁATWIEJ"  2-8 lipca 2012 roku w Lądku Zdrój. Docelowa grupa uczestników: rodziny poległych i rannych żołnierzy, osoby ranne i poszkodowane w misjach zagranicznych wraz z żonami (partnerkami), członkowie Stowarzyszenia, osoby zaproszone.

2. Zawody strzeleckie  KAZUŃ - 2012 - orientacyjne w terminie 12-14 sierpień 2012 roku w Brygadzie Saperów w Kazuniu, potem prawdopodobnie udział w uroczystościach w Warszawie w dniu 15 sierpnia. Docelowa grupa uczestników: członkowie Stowarzyszenia, żołnierze ranni i poszkodowani w misjach zagranicznych, osoby zaproszone:

3. Warsztaty terapeutyczno-rehabilitacyjne "RAZEM - ŁATWIEJ" w miesiącu październik w Międzywodziu.Docelowa grupa uczestników: rodziny poległych i rannych żołnierzy, osoby ranne lub poszkodowane w misjach zagranicznych wraz z żonami (partnerkami), członkowie Stowarzyszenia, osoby zaproszone.

Powyższe przedsięwzięcia są dofinansowane z budżetu zadań zleconych MON. Szczegółowe informacje o nich są publikowane na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ponadto, w trakcie roku mogą pojawić się inne przedsięwzięcia, które będą realizowane  w trakcie roku. Informacje o nich są publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI oraz po uzgodnieniu wszystkich szczegółów w zakładce KOMUNIKATY i będą publikowane na stronie internetowej z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem.

Ponadto, zawsze szczegółowe informacje można uzyskać u każdego z członków Zarządu. E-maile oraz telefony dostępne w zakładce górnego menu - KONTAKT.

<< Lista aktualności