"Urochomiliśmy infolinię, stronę internetową, media społecznościowe. Zależy nam, aby informacja o ustawie dotarła jak najszerzej" - mówił minister.
Sekretarz stanu w MON Cz. Mroczek powiedział, że "Ustawa wprowadza dwa rodzaje świadczeń – świadczenia honorowe, związane z oddaniem hołdu tym wszystkich, którzy brali udział w misjach poza granicami kraju, ale przede wszystkim odnosi się do weteranów, którzy doznali kontuzji, zostali poszkodowani oraz świadczenia medyczne".
"Ważną rzeczą w zakresie świadczeń medycznych jest brak ograniczeń w zakresie czasu leczenia weteranów. Będziemy mieli także możliwość dofinansowania pobytu weterana w Domu Weterana" - podkreślił Cz. Mroczek.

Żródło: http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/12645

<< Lista aktualności