zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni pilot Sławomir Dygnatowski, zastępca Dowódcy Sił Powietrznych instruktor – pilot szef Szkolenia generał dywizji pilot Sławomir Kałuziński, szef Sztabu – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych generał dywizji Jerzy Michałowski, radca Ministra Obrony Narodowej generał dywizji Bogusław Pacek, rektor – komendant Akademii Obrony Narodowej generał dywizji Romuald Ratajczak, Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Wiesław Grudziński, Biskup Polowy Wojska Polskiego ksiądz biskup Józef Guzdek, Prawosławny Ordynariusz Polowy ksiądz biskup Jerzy Pańkowski, zastępca Naczelnego Kapelana Ewangelickiego ksiądz pułkownik Andrzej Fober, prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski, byli dowódcy Wojsk Lądowych oraz kadra i pracownicy Dowództwa Wojsk Lądowych. Obecny był prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju Tomasz Kloc.
„Kilka dni temu zakończyliśmy ćwiczenia „Borsuk 12” i „Meritum 12”, na których gościliśmy Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Minister prosił, bym przekazał wszystkim Państwu najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Świąt szczególnych w tradycji chrześcijaństwa – okresu zadumy i refleksji. Osobiście życzę wszystkim, aby te święta upłynęły w rodzinnej i ciepłej atmosferze”, zwrócił się do zebranych gospodarz spotkania generał broni Zbigniew Głowienka.
Sekretarz Stanu MON Czesław Mroczek podkreślił, że w tych dniach nasze myśli biegną także do żołnierzy służących w misjach zagranicznych. „Wszystkim nam życzę, by nadchodzące święta były okazją do wytchnienia, oderwania się od codziennych trosk i kłopotów. Żołnierzom, którzy pełnią zadania w misjach życzę zaś bezpiecznego powrotu do rodzin i najbliższych”, podkreślił minister Czesław Mroczek.
Jadwiga Zakrzewska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony podkreśliła, że Wielkanoc to czas refleksji, ale jak powiedziała: „Pamiętajmy, jak dla żołnierzy ważne są słowa Bóg, Honor i Ojczyzna”.
Poświęcenia pokarmów dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego ksiądz biskup Józef Guzdek, który przypomniał jednocześnie, że zwłaszcza w przededniu świąt Wielkiej Nocy trzeba pamiętać o tych, którzy wykonując swoją żołnierską powinność zapłacili za to najwyższą cenę lub odnieśli rany.

Żródło: http://www.army.mil.pl/index.php/aktualnosci/3078-spotkania-wielkanocne-w-cytadeli

<< Lista aktualności