Złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową „Wrocławskiej Inżynieryjnej” rozpoczęły się uroczystości obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych, w których wzięli udział: Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew GŁOWIENKA, Szef Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał brygady Bogusław BĘBENEK, Szef Wojsk Inżynieryjnych pułkownik Daniel KRÓL, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych pułkownik Andrzej DUTKA, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wojskowej Techniki Inżynieryjnej dr inż. Leszek BOGDAN oraz przedstawiciel naszego Stowarzyszenia Tomasz KLOC.

 

Na placu apelowym stanęli również żołnierze zawodowi wrocławskiego Centrum, a także dziewięć reprezentacji biorących udział w dwudniowych zawodach użyteczno – bojowych. Uczestnikami Święta byli również pracownicy cywilni Centrum oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

„Jak co roku Dzień Sapera jest świątecznym dniem dla wszystkich żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Jest okazją do przypomnienia dokonań saperów na wszystkich frontach wojennych, a także do podsumowań działalności w czasie pokoju. Saperska służba bowiem nie kończy się razem z wojną. Bo „… choć pokój nastanie oni zawsze w walce są …”, niosąc pomoc zagrożonym klęskami żywiołowymi, usuwając z polskiej ziemi przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, czy też służąc społeczności międzynarodowej w ramach misji pokojowych i humanitarnych” – tymi słowami powitał przybyłych gości pułkownik Daniel KRÓL, Szef Wosk Inżynieryjnych.
W wyniku pełnej zaangażowania sportowej rywalizacji, I miejsce zdobył 15 batalion saperów, pododdział reprezentujący 16 Dywizję Zmechanizowaną. II miejsce zajęła reprezentacja 18 batalionu powietrznodesantowego 6 Brygady Powietrznodesantowej, a na III miejscu uklasowała się drużyna 16 batalionu saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Na komendę dowódcy uroczystości na zakończenie pododdziały ruszyły do defilady. Przed trybuną honorową przemaszerowały kolumny żołnierzy oraz zaprezentowano sprzęt wojskowy, znajdujący się na wyposażeniu pododdziałów Centrum Szkolenia.
Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz pokaz dynamiczny grupy EOD z 1 pułku saperów. Obie prezentacje zakończyły gromkie brawa gości, a najwierniejszymi fanami orkiestry zostały nasze przedszkolaki.

Tekst: kpt. Ewa NOWICKA-SZLUFIK
Zdjęcia: kpt. Ewa NOWICKA-SZLUFIK, st.szer. Dawid SOWIŃSKI

<< Lista aktualności