W związku z tym mamy zaszczyt zaprosić wszystkie osoby, których los żołnierzy rannych w misjach poza granicami Polski nie jest obojętny – na godz 10.00 dnia 29.05.2012 roku do Katedry Polowej Wojska Polskiego na uroczystość poświęcenia naszego sztandaru, a następnie na Plac Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na godz. 12.00, gdzie podczas centralnych uroczystości związanych z Dniem Weterana – na drzewiec sztandaru pamiątkowe gwoździe mamy nadzieję że wbiją :Minister Obrony Narodowej, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego, Dowódca Wojsk Lądowych, Komendant Główny ŻW, Dowódca Operacyjny, przedstawiciele sponsorów sztandaru czyli: Agencji Mienia Wojskowego oraz firmy BUMAR Sp.z.o.o, przedstawiciel miasta Szczecin (miasta, w której Stowarzyszenia ma swoja siedzibę) „chrzestni sztandaru” - osoby bliskie dla Stowarzyszenia oraz bezpośrednio związane z powstaniem naszej organizacji – czyli Pani Głowacka-Patoka oraz gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak oraz prezes naszej organizacji Tomasz Kloc.

Po wbiciu pamiątkowych gwoździ – nastąpi także oficjalne przekazanie sztandaru – które z rąk Ministra Obrony Narodowej w imieniu członków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju odbierze Prezes Zarządu Głównego – Tomasz KLOC.

W tym czasie będzie także odczytane przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ oraz wręczenie odznaki honorowej i medalu pamiątkowego "Kustasza Tradycji, Chwały i Sławy Orężą Polskiego" dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Apel Poległych oraz składanie wieńców i kwiatów.

Od godz. 14.30 w Muzeum Wojska Polskiego będzie także okolicznościowe spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

Patronat nad w/w uroczystościami odejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - który w dniu 28 maja 2012 roku odwiedzi także rannych żołnierzy przebywających na leczeniu w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie.

<< Lista aktualności